Despre mine

Gheorghe-Butuc

Motto-ul meu: Cred, deci exist »

Nume: Butuc
Prenume: Gheorghe
Data naşterii: 17 octombrie 1975
Locul naşterii: Tg. Bujor, jud. Galaţi
Naţionalitatea: română
Starea civilă: căsătorit și are trei copii

Unde ați ajuns?

Sunteți pe site-ul personal al lui Gheorghe Butuc, doctor în teologie al Universității București, lector universitar la Departamentul de Teologie al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie al Universității Dunării de Jos din Galați și profesor la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galați.

Am deschis acest site ca o carte de vizită pentru cei care nu mă cunosc, un loc în care îmi strâng toate publicațiile pentru cei interesați și o platformă de studiu pentru cei mai asumați.

În măsura timpului disponibil voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră, nelămuriri sau contradicții, adresate în scris la rubrica specială a site-ului.

În speranța că cele publicate aici vă vor fi de folos vă doresc lecturare/vizionare/audiție cu bucurie!

Teză de doctorat – rezumat »
Activitate profesională și didactică »
Stagii de pregătire profesională
Activitate Științifică »
Participări la simpozioane și conferințe »
Titluri publicate »
Distincții și premii »

Studii medii

 •  1981-1989 – Clasele primare şi gimnaziul la Şcoala Generală nr.1, Fârţăneşti, jud. Galaţi.
 • 1991-1996 – Studiile liceale la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

Studii universitare

 •  1996-2000 – Studii superioare Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, specializarea pastorală, obţinând la examenul de licenţă media 9,75. Titlul tezei de licenţă: „Personalismul antropologiei contemporane” (îndrumător ştiinţific: preot prof. dr. Ştefan Buchiu). Diploma de Licenţă nr. 3953 din 02. 07. 2001.
 • 2000-2001 – Studii aprofundate, secţia Doctrină şi cultură, Facultate de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, obţinând nota 10. Titlul lucrării de dizertaţie: „Persoană şi iubire la Părintele Dumitru Stăniloae – o soluţie pentru individualismul contemporan” (îndrumător ştiinţific: preot prof. dr. Ştefan Sandu). Diploma de Studii Aprofundate nr. 45 din 24. 09. 2001.
 • 2012-2013 Studii superioare Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea Teologie Asistenţă Socială, obţinând media 10 la susţinere. Titlul tezei de licenţă: Interpersonalitatea, starea de normalitate a umanităţii şi soluţia reală a interculturalităţii (îndrumător ştiinţific: pr. lect. dr. Sorin Marinescu).

Studii doctorale

 • noiembrie 2002 – admis la doctorat.
 • mai 2003 – am susţinut examenul cu tema: „Persoană şi jertfă în cultura slavă” şi referatul cu tema: „Intercomuniunea persoanelor divine – fundament al intercomuniunii persoanelor umane (sec IV)”, cu calificativul „Foarte Bine”. Din comisie au făcut parte: prof. dr. Martin Hauser – preşedinte; pr. prof. dr. Vasile Răducă şi prof. dr. Remus Rus – examinatori.
 • iunie 2004 – am susţinut două referate cu următoarele teme: „Cultura ca exprimare a posibilităţilor persoanei” și  „Persoană şi iubire în cultura română”. Tot în această perioadă am susţinut şi două examene cu următoarele teme: „Persoana: factor decisiv al dialogului intercultural” și „Persoană şi iubire în cultura occidentală

Atât la referate cât şi la examene am obţinut calificativul „Foarte Bine”, din partea comisiei alcătuita din: prof. dr. Martin Hauser – preşedinte; pr. prof. dr. Vasile Răducă şi prof. dr. Remus Rus – examinatori.

 • 2002-2012 – Doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti, secţia Sistematică pregătind lucrarea cu titlul: Persoană şi lucrarea în antropologia creştină şi reflectarea lor în spaţiul românesc al secolului al secolului al XX-lea. De la interpersonalitate la interculturalitate, sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. dr. Martin Hauser, lucrare susţinută şi admisă la Catedră pe 20 septembrie 2011.
 • 27 noiembrie 2012 – susţinerea Tezei de Doctorat cu titlu: Persoană şi lucrarea în antropologia creştină şi reflectarea lor în spaţiul românesc al secolului al XX-lea. De la interpersonalitate la interculturalitate. Comisia a fost formată din: preot. prof. dr. Ştefan Buchiu (preşedinte), prof. univ. dr. Martin Hauser (coordonator), pr. prof. dr. George Remete, pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, prof. univ. dr. Ilie Bădescu (referenţi). În uma dezbaterii publice şi a deliberării comisiei Teza a fost apreciată cu calificativul maxim (summa cum laude).
 • 20 februarie 2013 – declarat Doctor în domeniul Teologie prin Ordinul ministrului pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, nr. 3250 MD (poziţia 47), cu Diploma de Doctor al Universităţii din Bucureşti, Seria H Nr. 0022541 (înscrisă în registrul de secretariat nr. 2341 din 09. 04. 2013).
 • 10 februarie 2014 – susţinerea inspecţiei de echivalare a titlului de doctor cu gradul I didactic. Comisia a fost alcătuită din părintele lect. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi părintele diac. Daniel Bejan, Inspector de Religie. Inspecţia a fost apreciată cu nota 10 (zece).