Despre mine

Gheorghe-Butuc

Motto-ul meu: Cred, deci exist »

Nume: Butuc
Prenume: Gheorghe
Data naşterii: 17 octombrie 1975
Locul naşterii: Tg. Bujor, jud. Galaţi
Naţionalitatea: română
Starea civilă: căsătorit și are trei copii

Unde ați ajuns?

Sunteți pe site-ul personal al lui Gheorghe Butuc, doctor în teologie al Universității București și profesor la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galați.

Am deschis acest site ca o carte de vizită pentru cei care nu mă cunosc, un loc în care îmi strâng toate publicațiile pentru cei interesați și o platformă de studiu pentru cei mai asumați.

În măsura timpului disponibil voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră, nelămuriri sau contradicții, adresate în scris la rubrica specială a site-ului.

În speranța că cele publicate aici vă vor fi de folos vă doresc lecturare/vizionare/audiție cu bucurie!

Teză de doctorat – rezumat »
Activitate profesională și didactică »
Stagii de pregătire profesională
Activitate Științifică »
Participări la simpozioane și conferințe »
Titluri publicate »
Distincții și premii »

Studii medii

 •  1981-1989 – Clasele primare şi gimnaziul la Şcoala Generală nr.1, Fârţăneşti, jud. Galaţi.
 • 1991-1996 – Studiile liceale la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

Studii universitare

 •  1996-2000 – Studii superioare Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, specializarea pastorală, obţinând la examenul de licenţă media 9,75. Titlul tezei de licenţă: „Personalismul antropologiei contemporane” (îndrumător ştiinţific: preot prof. dr. Ştefan Buchiu). Diploma de Licenţă nr. 3953 din 02. 07. 2001.
 • 2000-2001 – Studii aprofundate, secţia Doctrină şi cultură, Facultate de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, obţinând nota 10. Titlul lucrării de dizertaţie: „Persoană şi iubire la Părintele Dumitru Stăniloae – o soluţie pentru individualismul contemporan” (îndrumător ştiinţific: preot prof. dr. Ştefan Sandu). Diploma de Studii Aprofundate nr. 45 din 24. 09. 2001.
 • 2012-2013 Studii superioare Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea Teologie Asistenţă Socială, obţinând media 10 la susţinere. Titlul tezei de licenţă: Interpersonalitatea, starea de normalitate a umanităţii şi soluţia reală a interculturalităţii (îndrumător ştiinţific: pr. lect. dr. Sorin Marinescu).

Studii doctorale

 • noiembrie 2002 – admis la doctorat.
 • mai 2003 – am susţinut examenul cu tema: „Persoană şi jertfă în cultura slavă” şi referatul cu tema: „Intercomuniunea persoanelor divine – fundament al intercomuniunii persoanelor umane (sec IV)”, cu calificativul „Foarte Bine”. Din comisie au făcut parte: prof. dr. Martin Hauser – preşedinte; pr. prof. dr. Vasile Răducă şi prof. dr. Remus Rus – examinatori.
 • iunie 2004 – am susţinut două referate cu următoarele teme: „Cultura ca exprimare a posibilităţilor persoanei” și  „Persoană şi iubire în cultura română”. Tot în această perioadă am susţinut şi două examene cu următoarele teme: „Persoana: factor decisiv al dialogului intercultural” și „Persoană şi iubire în cultura occidentală

Atât la referate cât şi la examene am obţinut calificativul „Foarte Bine”, din partea comisiei alcătuita din: prof. dr. Martin Hauser – preşedinte; pr. prof. dr. Vasile Răducă şi prof. dr. Remus Rus – examinatori.

 • 2002-2012 – Doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti, secţia Sistematică pregătind lucrarea cu titlul: Persoană şi lucrarea în antropologia creştină şi reflectarea lor în spaţiul românesc al secolului al secolului al XX-lea. De la interpersonalitate la interculturalitate, sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. dr. Martin Hauser, lucrare susţinută şi admisă la Catedră pe 20 septembrie 2011.
 • 27 noiembrie 2012 – susţinerea Tezei de Doctorat cu titlu: Persoană şi lucrarea în antropologia creştină şi reflectarea lor în spaţiul românesc al secolului al XX-lea. De la interpersonalitate la interculturalitate. Comisia a fost formată din: preot. prof. dr. Ştefan Buchiu (preşedinte), prof. univ. dr. Martin Hauser (coordonator), pr. prof. dr. George Remete, pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, prof. univ. dr. Ilie Bădescu (referenţi). În uma dezbaterii publice şi a deliberării comisiei Teza a fost apreciată cu calificativul maxim (summa cum laude).
 • 20 februarie 2013 – declarat Doctor în domeniul Teologie prin Ordinul ministrului pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, nr. 3250 MD (poziţia 47), cu Diploma de Doctor al Universităţii din Bucureşti, Seria H Nr. 0022541 (înscrisă în registrul de secretariat nr. 2341 din 09. 04. 2013).
 • 10 februarie 2014 – susţinerea inspecţiei de echivalare a titlului de doctor cu gradul I didactic. Comisia a fost alcătuită din părintele lect. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi părintele diac. Daniel Bejan, Inspector de Religie. Inspecţia a fost apreciată cu nota 10 (zece).