Cine mă va izbăvi de trupul morții din mine? (Romani 7, 7-25)